JOUKKUEESSA TARVITAAN MONENLAISTA OSAAMISTA

 • Joukkueeseen tarvitaan henkilöitä eri rooleihin; joukkueenjohtaja, vastuuvalmentaja, apuvalmentajia, huoltajia ja talousvastaava sekä mahdollisesti myös tiedottaja ja tapahtuma- ja talkoovastaava
 • Jos olet kiinnostunut jostakin edellä mainituista joukkueen tehtävistä, niin olethan rohkeasti yhteydessä joukkueenjohtajaan tai seuran toiminnanjohtajaan.
 • Etukäteen ei tarvitse osata mitään, positiivinen asenne ja innostuneisuus riittää.
 • Kaikki asiat eivät tule kerralla opeteltavaksi vaan asioita tulee pikkuhiljaa lisää pelaajien kasvaessa.
 • Toiminnanjohtaja ja valmennuspäällikkö auttavat joukkueen toimihenkilöitä arjessa.
 • Lisäksi seura kouluttaa toimihenkilöitä.
 • Kotipeleissä, turnauksissa ja muissa tapahtumissa tarvitaan kaikkien panosta.
 • Vanhempi, joka kunnioittaa peliä:
  • Kannustaa lasta positiivisessa hengessä.
  • Luottaa valmentajien ja tuomareiden tekemiin ratkaisuihin ja ymmärtää, että virheitä tapahtuu.
  • Antaa työrauhan kentällä ja pukukopissa.
  • On kaikella tekemisellään ja toiminnallaan esikuva lapsille.
  • Kannusta, kuskaa ja kustanna – Kolmen koon periaate tiivistää jääkiekkovanhempien roolin.


HYVINTOIMIVA JOUKKUE

 • Joukkueen toiminnan kannalta erityisen tärkeää on toimiva yhteistyö.
 • Toimihenkilöiden roolit ja vastuualueet ovat selkeästi määritelty.
 • Asiat käydään läpi avoimesti ja toimitaan oikeudenmukaisesti.
 • Joukkueessa vallitsee toisia ihmisiä kunnioittava kulttuuri.
 • Joukkue pyrkii kilpailulliseen tulokseen terveillä keinoilla.
 • Toimihenkilöt ovat innostuneita.
 • Joukkueessa panostetaan positiivisen ja kannustavan ilmapiirin luomiseen.
 • Joukkueessa kiitetään ja palkitaan.
 • Edistetään yhteistyötä joukkueen sisällä ja joukkueiden välillä seurassa.


Joukkueenjohtaja

 • Laatii joukkueen toimintasuunnitelman ja budjetin sekä valvoo niiden toteutumista.
 • Toimii yhdyshenkilönä joukkueen ja seuran välillä sekä pelaajien, vanhempien ja valmentajien välillä.
 • Vastaa joukkueen tiedottamisesta.
 • Tukee omalla toiminnallaan joukkueen positiivista ilmapiiriä.
 • Hyväksyy joukkueen laskut Netvisorissa
 • Vastaa joukkueen otteluiden, turnausten ja tapahtumien järjestelyistä seuran ohjeiden mukaisesti.
 • Osallistuu joukkueen varainhankinnan suunnitteluun ja toteutukseen.
 • Toiminnanjohtaja toimii joukkueenjohtajan tukihenkilönä.

Vastuuvalmentaja

 • Laatii joukkueen kausisuunnitelman osana joukkueen toimintasuunnitelmaa ja vastaa sen toteutumisesta.
 • Vastaa joukkueen valmennustiimin johtamisesta.
 • Huolehtii pelaajista yksilöllisesti ja joukkueena muun valmennustiimin kanssa.
 • Toimii seuran arvojen ja sääntöjen mukaisesti.
 • Vastaa kaikista pelillisistä ja pelitaktisista asioista, joiden toteuttamiseen hänen on saatava täysi työrauha.
 • Vastaa otteluiden ja harjoitusten johtamisesta sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, mm. peluuttaminen ja pelipaikkojen kierrätys.
 • Valmennustiimi toimii vastuuvalmentajan tukena.
 • Valmennuspäällikkö toimii vastuuvalmentajan tukihenkilönä.

Huoltaja

 • Auttaa pelaajia pukukoppikäytänteiden opettelussa ja varusteiden kanssa.
 • Hoitaa pelaajien nestehuoltoa harjoitusten ja otteluiden aikana.
 • Huolehtii ensiavusta.
 • Seura järjestää huoltajille koulutusta.

Talousvastaava

 • Hoitaa joukkueen laskutuksen Jopoxissa.
 • Tarkastaa joukkueen laskut Netvisorissa.
 • Toimii tiiviisti yhteistyössä joukkueenjohtajan kanssa.
 • Osallistuu seuran järjestämiin talousvastaavien kokouksiin.
 • Toiminnanjohtaja toimii talousvastaavan tukihenkilönä.


Voidaan valita, jotta joukkueenjohtajan tehtäviä jaetaan useammalle henkilölle.

Tapahtuma- ja talkoovastaava

 • Joukkueen tapahtuma- ja talkoovastaavat organisoivat yhdessä joukkueenjohtajan kanssa joukkueen talkoo- ja varainhankintatapahtumat.
 • Osallistuvat tapahtumien yms. järjestämiseen sekä aktivoivat ja nimeävät oman ikäluokkansa vanhempia talkoolaisiksi tapahtumiin.

Tiedottaja/kotisivuvastaava

 • Joukkueen tiedottaja vastaa joukkueen nettisivujen päivittämisestä ja siitä että sivut vastaavat seuran antamia ohjeita.
 • Tiedottaja tiedottaa tarvittaessa joukkueen sisäisiä asioita vanhemmille yhdessä joukkueenjohtajan kanssa.