EVUlla on käytössä seuran Facebook ja Instagram. Myös joukkueita kannustetaan perustamaan joukkueen omat some-kanavat. Sosiaalisen median myötä joukkue voi mm.:

  • jakaa positiivista viestiä oman joukkueen toiminnasta
  • kertoa ajankohtaisia kuulumisia
  • vahvistaa yhteisöllisyyttä
  • edistää yhteistyökumppanuussuhteita

EVUssa on käytössä Suomen Jääkiekkoliiton pelisäännöt somen ja WhatsAppin käyttöön, jotka myös joukkueiden tulee huomioida.

Suomen Jääkiekkoliitto ry: Pelisäännöt somen ja WhatsAppin käyttöön

Oikein käytettynä sosiaalinen media ja WhatsApp ovat loistavia kanavia viestiä seuran ja joukkueen asioista ja levittää jääkiekon ilosanomaa. Kummankin käytössä piilevät kuitenkin omat sudenkuoppansa. Joukkueiden kannattaakin sopia pelisäännöistä, joita kaikki sitoutuvat noudattamaan.

Sosiaalinen media osana joukkueen arkea

Vaikka joukkueen ja seuran asioista tiedottaminen tapahtuu aina seuran kanavien kautta, jokainen joukkueen jäsen viestii myös omissa verkostoissaan ja kanavillaan. Sosiaalista mediaa aktiivisesti käyttävien onkin hyvä muistaa, että sosiaalisessa mediassa edustetaan paitsi omaa itseään, myös joukkuetta ja seuraa.

Joukkueen kesken kannattaakin sopia yhteisistä pelisäännöistä sosiaalisen median osalta. Oikein käytettynä sosiaalinen media on loistava mahdollisuus viedä jääkiekon ilosanomaa eteenpäin. Malttia ja harkintaa kuitenkin tarvitaan. Yhteisesti sovittujen pelisääntöjen avulla voidaan välttyä ylilyönneiltä ja virheiltä, joita sosiaalisen median käyttöön voi sisältyä.

Kun pelisäännöistä on sovittu, lähtökohtana on, että kaikki joukkueen toiminnassa mukana olevat sitoutuvat niitä myös noudattamaan. Yhdessä kannattaa sopia myös siitä, mitä seuraa, jos sääntöjä rikotaan - huono käytös tai kiusaaminen eivät kuulu sosiaaliseen mediaan sen enempää kuin jääkiekkokaukaloon tai elämään yleisestikään.

Tässä pelisääntöjen kymmenen kohdan muistilista:

1) Sosiaalisessa mediassa voi yhteisistä asioista kertoa vasta, kun asioista on ensin tiedottanut joukkue/seura.

2) Jokaisella on oikeus yksityisyyteen. Muiden joukkueen jäsenten kuvia tai tietoja ei saa julkaista ilman lupaa, sama koskee myös muiden joukkueiden jäseniä.

3) Joukkueen on hyvä muistaa, että lupa alaikäisten kuvien käyttöön tarvitaan huoltajilta.

4) Valokuvia tai videoita pukuhuoneesta, joukkueen harjoituksista tai muista yhteisistä tapahtumista saa käyttää sosiaalisessa mediassa vain, jos siihen on joukkueenjohdon ja kuvissa esiintyvien joukkuekavereiden lupa.

5) Pelin alla keskitytään pelaamiseen. Joukkue sopii yhdessä, kuinka paljon ennen peliä sosiaalinen media ja mobiililaitteet kytketään pois päältä.

6) Päivitykset tai niissä esiintyvät linkkaukset eivät saa vaikuttaa negatiivisesti seuraan, joukkueeseen tai sen jäseniin.

7) Päivityksissä ei kuulu arvostella muiden tai oman joukkueen jäseniä, turnauksen järjestäjiä, toimitsijoita ja tuomareita.

8) Päivitykset, jotka voidaan tulkita provosoiviksi, rasistisiksi tai seksistisiksi eivät kuulu joukkueurheiluun eivätkä hyvään käytökseen - kiusaaminen on kiusaamista myös sosiaalisessa mediassa.

9) Kaikki asiat eivät kuulu sosiaaliseen mediaan. Näitä ovat mm. lääkintään/joukkueen jäsenten terveydentilaan liittyvät asiat, joukkueen strategiat, sisäiseen käyttöön tarkoitetut motivointivideot, mahdolliset oman tai muiden joukkueiden illanvietot.

10) Joukkueella ja seuralla on virallisia yhteistyökumppaneita, joiden satsausta toimintaan tulee kunnioittaa. Sosiaalisessa mediassa ei kannata ottaa kantaa kumppaneita vastaan tai räikeästi ajaa kilpailevien yritysten asiaa.

Joukkueen kesken kannattaa myös keskustella siitä, että päivityksistä jää aina jälki. Hetken huumassa tehtyä päivitystä ei saa pois, jos joku on sen ehtinyt jo jakamaan. Ja koskaan et tiedä, minkä lumipalloefektin kiukuspäissään tehty päivitys voi saada aikaan. Erityisesti nuorten pelaajien kannattaa miettiä kaksi kertaa, haluaako oman päivityksensä jäävän elämään ja muistuttavan itsestään tulevaisuudessa.

Säännöt myös WhatsApp-käyttäytymiselle

Monessa joukkueessa on käytössä erilaisia WhatsApp-ryhmiä, joissa pelisäännöt ovat tarpeen siinä missä julkisilla some-kanavilla. Kun säännöt on sovittu, on muiden helpompi puuttua mahdolliseen asiattomaan käytökseen ja kielenkäyttöön.

Nyrkkisääntönä on hyvä muistaa, että kiusaaminen on kiusaamista myös somessa tai WhatsAppissa. Jokaisen huumorintaju ja kestokyky ovat erilaiset: sen minkä toinen kokee vitsiksi voi toisen mielestä olla loukkaavaa ja ahdistavaa.

Kannattaa myös muistaa, että vaikka WhatsAppissa viestitään ryhmissä, on keskustelu julkista: kuka tahansa ryhmän jäsenistä voi jakaa viestin, kuvan tai videon eteenpäin ja näin ryhmässä lähetyt viestit voivat päätyä myös kolmansien osapuolien saataville. Vastuu viestittelyn sisällöstä on aina jokaisella käyttäjällä itsellään.

Keskustelut ryöpsähtävät WhatsAppissa helposti käsistä ja välillä kännykät piippailevat eri WhatsApp-ryhmien ansiosta liiankin tiheästi ja ei-toivottuina aikoina. Onkin hyvä sopia siitä, minkälaiset viestit jaetaan koko ryhmän kesken WhatsAppissa. Esimerkiksi vain muutamaa henkilöä koskettavat asiat on parempi viestiä suoraan niiden kesken, joita asia koskettaa, ja näin säästää muut turhilta viesteiltä.

Oikein käytettynä WhatsApp toimii hyvänä viestintä- ja tsemppauskanavana niin pelureille kuin muillekin seuran tai joukkueen toiminnassa mukana oleville.