EVU ry on laatinut strategian vuosille 2021-2025. Strategia koostuu visiosta, missiosta, seuran toimintaa ohjaavista arvoista sekä neljästä strategisesta tavoitteesta, joita edistetään vuosittain laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti. Seuran kevätkokous hyväksyy vuosittain seuran toimintasuunnitelman ja budjetin.

EVU strategia 2021-2025
Tutustu strategiaan tarkemmin: STRATEGIA 2021-2025EVUn strategia 2021-2025 syntyi kehittämistyön tuloksena

Vuoden 2020 aikana seurassa vietiin eteenpäin kehitystyötä Suomen Olympiakomitean Tähtiseura-laatuohjelman mukaisesti ja seura hyväksyttiin lasten ja nuorten Tähtiseuraksi joulukuussa 2020. Tähtiseura-kehittämistyön aikana seurassa tehtiin useita kyselyitä eri kohderyhmille, joissa kartoitettiin jäsenistön tyytyväisyyttä laaja-alaisesti. Lisäksi mm. valmentajilta kysyttiin mitä seuramme arvot merkitsevät heille. EVUn Tähtiseura Road Map kuvaa miten seuran kehittämistyö eteni.

Seuran kehittäminen on reagoimista jäsenistön kehitysideoihin

Tähtiseura-projektin myötä saimme todella hienosti osallistettua laajalla rintamalla seuran toimihenkilöitä, vanhempia ja pelaajia. Kaikilla oli mahdollisuus tuoda omia näkemyksiä esille ja saada oma ääni kuuluviin. Joulukuussa 2020 seuran hallitus ja henkilökunta kokoontuivat yhteen tarkastelemaan prosessissa esille nousseita kehityskohteita ja kyselyissä jäsenistöltä tulleita ideoita toiminnan kehittämiseen. Ajatuksena oli kirkastaa seuran visio seuraavalle strategiakaudelle ja tarkentaa strategiset tavoitteet.

Kiitos kaikille panoksesta seuran kehittämispolulla!

Etelä-Vantaan Urheilijat ry

Hallitus ja henkilökunta