ETELÄ-VANTAAN URHEILIJAT r.y.

URHEILUTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT

Joukkueiden muodostaminen, peluuttaminen ja harjoitteleminen

U8 ja U9-U10 -juniorit (7-10v)

U8- ja U9-U10-junioreissa muodostetaan vuosittain niin monta noin 30-55 pelaajan harjoitusryhmää, kuin seuralla on olosuhteiden puitteissa mahdollista. Ikäluokasta muodostetaan 11-15 pelaajan tasavahvoja pelijoukkueita, jotka ilmoitetaan alueen Leijonaliigaan.Jos ikäluokassa ei ole sarjatoimintaa, joukkue pelaa harjoitusotteluita ja turnauksia.

Leijonaliigassa pelaavia pelijoukkueita voidaan sekoittaa harjoituspeleihin ja turnauksiin. Kauden aikana jokaisella pelaajalla on oltava mahdollisuus osallistua yhtä moneen turnaukseen.

Kaikissa peleissä pelataan SJLn juniorisääntöjen mukaisesti siten, että jokaiselle pelaajalle pyritään tarjoamaan sama määrä pelejä kauden aikana. Lisäksi seura suosittelee, että pelaajia kierrätetään kaikilla pelipaikoilla.

Jääharjoittelussa pelaajat voidaan harkinnan mukaan eriyttää tason mukaan eri harjoitusryhmiin, mikäli se pelaajien kehittymisen ja oppimisen kannalta katsotaan viisaaksi.

Uudet, aloittelevat pelaajat ohjataan seuran Leijonakiekkokoulun harjoituksiin tai EVU Hoki –liikuntakerhon harjoituksiin. Lisäksi pelaaja voi osallistua oman ikäluokan omiin harjoituksiin. Tällöin pelaaja maksaa pelkästään luistelukoulu/EVU Hokin -maksun, ja ei pelaa ikäluokan pelejä. Kun pelaajan taidot ovat karttuneet, otetaan hänet ikäluokan jäseneksi – hän maksaa ikäluokalle kuukausimaksua ja pelaa ikäluokan pelejä. Ikäluokan vastuuvalmentaja tekee esityksen seuran urheiluvastaavalle, milloin uusi pelaaja otetaan joukkueen jäseneksi.

U11-U14 juniorit (10-14 v)

U11-U14 -junioreissa muodostetaan vuosittain niin monta harjoitusryhmää, kuin ikäluokan pelaajamäärän ja seuran olosuhteiden puitteissa on mahdollista. Ikäluokasta muodostetaan niin monta sarjapelijoukkuetta kuin mahdollista, ja ne ilmoitetaan SJL:n sarjatarjonnan eri tasoille. Sarjapelijoukkueet tarkistetaan joka syksy uudelleen. Kauden aikana sarjapelijoukkueiden kokonpanoon voidaan tehdä muutoksia. Eri joukkueisiin sijoittamisiin liittyvät asiat ratkaistaan yhteistyössä, joukkueiden valmentajien ja seuran urheiluvastaavan välillä. Urheiluvastaavan näkemys on viime kädessä ratkaiseva.

Sarjapelijoukkueita voidaan sekoittaa harjoituspeleihin ja turnauksiin. Sarjapeleissä pelaajia voidaan siirtää joukkueesta toiseen kilpailusääntöjen puitteissa. Sarja-, harjoitus- ja turnauspeleihin voidaan ottaa pelaajia oman ikäluokan muista harjoitusryhmistä ja / tai nuoremman ikäluokan joukkueista. Kauden aikana jokaisella pelaajalla on oltava mahdollisuus osallistua yhtä moneen turnaukseen.

Kaikissa peleissä pelataan SJL:n kilpailu- ja juniorisääntöjen mukaisesti siten, että jokaiselle pelaajalle pyritään tarjoamaan sama määrä pelejä kauden aikana.Lisäksi seura suosittelee U11-U12 –junioreiden osalta, että kenttäpelaajia kierrätetään kaikilla pelipaikoilla.

Uudet, aloittavat pelaajat ohjataan seuran EVU Hoki -liikuntakerhon harjoituksiin, lisäksi hänelle voidaan tarjota harjoituksia ikäluokan omissa harjoituksissa. Tällöin pelaaja maksaa pelkästään EVU Hoki -maksun, ja ei pelaa ikäluokan pelejä. Kun pelaajan taidot ovat karttuneet, otetaan hänet ikäluokan jäseneksi – hän maksaa ikäluokalle kuukausimaksua ja pelaa ikäluokan pelejä. Ikäluokan vastuuvalmentaja tekee esityksen seuran urheiluvastaavalle, milloin uusi pelaaja otetaan joukkueen jäseneksi.

U15 ja U17-U22 -juniorit (14-20v)

Näissä ikäluokissa perustetaan joukkueita yhteistyössä EVUn yhteistyöseurojen kanssa. Vuosittain perustetaan Kiekko-Vantaan Junioreihin U15, U16 SM, U16 Mestis, U18 SM, U18 Mestis joukkueet. Mikäli halukkaita pelaajia ja jääresursseja riittää, perustaa EVU joukkueita näihin ikäluokkiin.

Ikäluokkien U15-U22 -joukkueet ovat ensisijaisesti tarkoitettu nykyisille EVUn pelaajille.Tilanteen mukaan joukkueeseen voidaan ottaa pelaajia ulkopuolelta ja tai ohjata pelaajia yhteistyöseurojen joukkueisiin.

Pelaajan pelaaminen säännöllisesti muussa kuin oman ikäluokkansa joukkueessa

U8-U10 ikäluokissa joukkueessa voi pelata nuoremman ikäluokan pelaajia ja kilpailusääntöjen rajaama määrä myös vuotta vanhemman ikäluokan pelaajia.

U11-U14 ikäluokissa perusperiaate on, että pelaaja pelaa oman ikäluokkansa joukkueessa.

Erityisen painavista syistä, esim. pelaajan henkilökohtaisen kehittymisen takia voidaan toimia toisin. Tällaisissa tapauksissa pelaajan pelaamisen nuoremmassa tai vanhemmassa ikäluokassa ratkaisevat yhteistyössä pelaajan kanssa ko. joukkueiden valmentajat, joukkueenjohtajat, ao. vanhemmat sekä seuran urheiluvastaava. Jos edellä mainitut eivät pääse yhteisymmärrykseen, urheiluvastaavan mielipide on ratkaiseva.

Joukkue voi lainata pelaajia sarja- ja harjoituspeleihin satunnaisesti nuoremmasta ikäluokasta, mikäli sen hetkinen pelaajatilanne sitä edellyttää.

Mikäli ikäluokassa ei ole riittävästi pelaajia joukkueen perustamiseen, voidaan muodostaa kahden ikäluokan yhteisiä joukkueita.

Valmentajien valinta

Seuran hallitus valitsee urheilutoimenjohtajan esityksestä jokaiselle joukkueelle/harjoitusryhmälle vastuuvalmentajan vuodeksi kerrallaan.

Jäävuorot

Seura osoittaa joukkueille jäävuorot. Jäänjaosta vastaa seuran urheilutoimenjohtaja. Ikäluokkakohtaiset jäämäärät määrittelee seuran urheilujohtaja.

Poissaoloista ilmoittaminen

Pelaajan tai jonkun muun hänen puolestaan tulee ilmoittaa poissaolostaan joukkueen tapahtumasta niin pian kuin se on tiedossa. Joukkueet sopivat omissa säännöissään tarkemmin, miten tämä ilmoittaminen hoidetaan.

Seura edellyttää säännöllistä osallistumista joukkueen toimintaan!

Pelaajan erottaminen joukkueesta

Joukkueeseen valittua pelaajaa ei saa erottaa joukkueesta kuin erityisen painavista, hyvien tapojen vastaiseen käytökseen liittyvistä syistä. Erottamisesta päättää aina seuran hallitus.

EVUn toiminta ja päihteet

Seura ohjaa nuoria päihteettömyyteen sekä terveisiin elämäntapoihin. Päihteiden (huumeet, alkoholi, tupakka, nuuska) käyttö on joukkueen ja seuran tapahtumissa on sekä pelaajilta että toimihenkilöiltä kielletty.

Mikäli vanhemmat matkustavat yhdessä joukkueen kanssa esim. peli- tai turnausmatkoilla, vanhemmat noudattavat joukkueen pelisääntöjä.

Antidoping ja kielletyt aineet

Seuramme noudattaa Suomen Antidoping säännöstöä, jonka mukaan dopingaineiden tai kiellettyjen aineiden käyttö ei ole sallittua urheilussa. Kansainvälinen ja kansallinen säännöstö velvoittavat urheilijoita ja urheilun parissa toimivia.

Lisätietoa: https://www.suek.fi/suomen-antidopingsaannosto

Ongelmien ratkaiseminen

Tähän kohtaan ja kaikkeen joukkueiden toimintaan liittyvät erimielisyydet ja epäselvyydet ratkoo viime kädessä seuran hallituksen nimeämä ongelmanratkaisuelin. Ongelmanratkaisuelimen puoleen voi kääntyä kuka tahansa seuran jäsenistä ja toimihenkilöistä (pelaajat, vanhemmat, joukkueenjohtajat, valmentajat jne.). Kaikissa epäselvissä tilanteissa on seuran hallituksella lopullinen päätösvalta.