Pelaajasiirroissa noudatetaan Suomen Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjä sekä seurasiirtoja ja edustuskelpoisuutta koskevia ohjeita:

 1. Suomen Jääkiekkoliiton kilpailusäännöt 2023-2024
 2. Seurasiirrot ja edustusoikeudet kaudella 2023-2024


SIIRTYMINEN TOISEEN SEURAAN

 • Jos seurasiirto tulee ajankohtaiseksi, huoltaja pyytää seurasiirtoa kirjallisesti (sähköposti) seuran urheilutoimenjohtajalta.
 • Joukkueenjohtaja vahvistaa, onko kaikki maksuvelvoitteet joukkueelle suoritettu.
 • Lähtöseura aloittaa siirtoprosessin ja vastaanottava seura joko hyväksyy siirron maksamalla siirtomaksun tai hylkää siirron.

Vapaa siirtoaika:

 • Pelaaja saa siirtopaperit pyydettäessä Jääkiekkoliiton kilpailusäännöissä määritellyn vapaan siirtoajan puitteissa.
 • Siirtopapereiden saamiseksi:
  • Pelaajan kaikki ko. päivämäärään erääntyneet maksut on oltava suoritettuna seuralle.
  • Pelaajan tulee palauttaa kaikki seuralta saadut varusteet ennen seurasiirtoa.
  • Kaikki pelaajan maksamat rahat, talkoilla tehdyt tulot, sponsoritulot ym. jäävät joukkueen tai seuran tilille.
 • Siirron tekee seuran urheilutoimenjohtaja varmistuttuaan, että ao. pelaajan kaikki velvoitteet on hoidettu.

Vapaan siirtoajan ulkopuolella:

 • Mikäli pelaajasiirtoa haetaan vapaan siirtoajan ulkopuolella, siirtopaperit myönnetään.
 • Kaikki ko. päivämäärään mennessä erääntyneet maksut on oltava suoritettuna sekä lisäksi kuluvan kuukauden ja kolmen seuraavan kuukauden maksut.
 • Jos siirron syy kesken kauden on muutto toiselle paikkakunnalle, seurojen välinen yhteistyö tai muu vastaava syy, maksuvelvoite on sama kuin jos siirto olisi pyydetty vapaan siirtoajan puitteissa.

Seuran yhteyshenkilö siirtoasioissa on urheilutoimenjohtaja Tero Koskiranta.